De keurmeesters genoten van de erwtensoep

Ans genoot er ook van

De pan ging leeg

Met dank aan Jan Van Kuilenburg

leuke versiering

Gezellig

Als er vogels absent zijn vullen we de lege plaatsen op.