De nieuwe kalender 2019 -2020

Dinsdag 6 Augustus Ledenvergadering
Zaterdag 31 Augustus BBQ
Dinsdag 10 September ledenvergadering
Donderdag 19 September Tafelkeuring
Dinsdag 22 oktober Ledenvergadering
Inleveren inschrijfformulieren
Afhalen kooien

TENTOONSTELLINGSDATA

Dinsdag 12 November vogels inbrengen
Woensdag 13 November vogels worden gekeurd
Donderdag 14 November officiele opening 20.00 uur
Open 20.30 -- 22.00 uur
Vrijdag 15 November TT open 14.00 --22.00 uur
Zaterdag 16 November TT open 10.00--16.00 uur
Dinsdag 19 November Ledenvergadering , kooien schoon inleveren

ZATERDAG 14 DECEMBER KERSTKIEN AVOND

Dinsdag 7 Januari Ledenvergadering Nieuwjaars receptie
Zaterdag 8 Februari vogelbeurs
Dinsdag 3 Maart Ledenvergadering
Dinsdag 7 April Ledenvergadering afsluiting seizoen

Nadere informatie volgt
HOU U MAIL IN DE GATEN

agenda

 GENIET VAN U VAKANTIE  TOT 6 AUGUSTUS  CoolVindt leuk'

HET BESTUUR VAN   DE EDELE ZANGERS