JAARKALENDER 2021 -2022

2021
zaterdag 21 aug BBQ is vervallen
Dinsdag 7 sept geen vergadering
Dinsdag 14 sept geen tafelkeuring
Dinsdag 12 okt Ledenvergadering
Inleveren inschrijf
formulieren
Afhalen huurkooien

TENTOONSTELLINGS DATA

Dinsdag 16 nov Vogels inbrengen
van 14.00 tot 20.00 uur
met tijd slot
Woensdag 17 nov Keuring van vogels
Donderdag 18 nov Geen
Officiële opening inloop
v.a 19.30
TT open ALLEEN voor
leden van
19.30 -22.00 uur


Vrijdag 19 nov TT open voor publiek van 14.00 22.00 uur

WE SCANNEN DE QR CODE
We hopen op u begrip hier voor

Zaterdag 20 nov Vogels afhalen
vanaf 10.00 met
tijdslot


Dinsdag 30 Nov Leden vergadering
Kooien inleveren

ZATERDAG 18 DECEMBER
KERSTKIENAVOND
Ook prijsuitreiking van tentoonstelling

2022

Dinsdag 4 Januari Nieuwjaars
receptie
Zaterdag 5 februari vogelbeurs
van 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 1 Maart Jaar vergadering

Dinsdag 12 April Ledenvergadering
met lezing

AFSLUITING SEIZOEN