Agenda 2017/2018

 

Dinsdag 8 augustus ledenvergadering  aanvang 20.00 uur.


Zaterdag 26 augustus BBQ.


Dinsdag 12 september ledenvergadering  aanvang 20.00 uur


Donderdag 21 september tafelkeuring.aanvang 20.00 uur.

 

Dinsdag 24 oktober ledenvergadering en Inleveren van inschrijfformulier TT aanvang 20.00 uur.

 


Tentoonstellingsdata


Dinsdag 14 november vogels inbrengen 19.30-21.00.


Woensdag 15 november vogels worden gekeurd.


Donderdag 16 november Officiële Opening 20.00 uur voor leden.

Open van de TT 20.30 22.00 uur.


Vrijdag 17 november T.T. open van 14.00 – 22.00 uur.


Zaterdag 18 november T.T. open van 10.00 – 16.00 uur.


Dinsdag 21 november ledenvergadering 20.00 uur

Huurkooien inleveren 19.30-20.00.


Zaterdag 16 december Kerstkienavond aanvang 20.00 uur.


Agenda 2018

 

Dinsdag  2 januari Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie aanvang 20.00 uur.


Zaterdag 3 februari Vogelbeurs aanvang 10.00-12.00 uur.


Dinsdag 6 februari jaarvergadering  aanvang 20.00 uur.

 

 

Zaterdag 3 maart Vogelbeurs aanvang 10.00-12.00 uur.

 

Dinsdag 6 maart ledenvergadering aanvang 20.00 uur.


Dinsdag 10 april ledenvergadering  aanvang 20.00 uur

Afsluiten seizoen.

 

 

 

Welkom op onze website