Lid van Vogelvereniging De Edele Zangers kan men worden door zich op te geven bij onze secretaris. Nadat dit heeft plaatsgevonden en de contributie is voldaan zal de secretaris de naam en het adres van het nieuwe lid doorgeven aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. (NBvV)

Zodra men als lid is ingeschreven bij de bond ontvangt men maandelijks het tijdschrift ‘Onze Vogels’. Daarnaast krijgt het nieuwe lid een eigen kweeknummer en kan via de ringencommissaris van de vereniging ringen voor zijn of haar vogels bestellen.

Het lidmaatschap van De Edele Zangers kost maar € 40,00 per jaar, jeugdleden betalen slechts € 20.00 Ben je al lid van een andere vereniging dan kun je ook gast lid worden. Contributie van gastleden € 20.00

Mail in het geval dat u lid wilt worden uw naam, adres en telefoonnummer naar onze secretaris, Jan Peters 06-23837804 Email jmpeters1955@hotmail.com 

Op verzoek verstrekken zij u graag meer informatie.