Jaarlijkse BBQ

25 augustus was het weer zo ver de jaarlijkse BBQ van onze vereninging

De Edele Zangers..

20 personen hadden zich aangemeld.(de hadden er meer kunnen zijn als we naar het leden bestand kijken.)

Maar ondanks de het weer wat minder was,hebben we een heel

gezellige avond gehad.