8-9-2012

Van het District Gelderland sprak Martin van der Laan, die mocht tevens enkele  leden huldigen voor hun langdurige lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Deze jubilarissen zijn:

Cees IJzendoorn      25 jaar (niet aanwezig

Jan van Meeteren    25 jaar

Jan van Sonsbeek     25 jaar

Sannie Weijgerse     40 jaar (niet aanwezig)

Wim Plomp               40 jaar


  • Wim Plomp 40 jaar
    lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

  • Jan van Sonsbeek 25 jaar
    lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

  • Jan van Meeteren 25 jaar
    lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.