Tafelkeuring 2018 . vogelbeurs 2019

Het was een leerzame en goed bezochte tafelkeuring .

met 92 Kanarie,s 3 Gould Amadine,s en 12 Parkieten een mooi aantal vogels.

Ze werden deskundig besproken door Dirkjan Stekelenburg  Peter Muilwijk en Gerrit van Geffen.

Dank je voor jullie inzet.